Organisatie

 

Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de speltak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten.

Onze Scoutinggroep wordt geleid door een stichtingsbestuur, dat zorgt voor gebouw, materialen en middelen, en een verenigingsbestuur, dat zorgt voor leden en leiding.

Verenigingsbestuur

Voorzitter: Huub van de Zande (teamleider explorers, praktijkbegeleider)
Secretaris: Sanne Joppe-Ummels (ouder)
Penningmeester: Irene van Eijk (ouder)
Lid: Sandra Hillebrand (fondsenwerving, websitebeheer)
Lid: Rick van Eijk (teamleider welpen)
Lid: Stéphan van der Meer (scoutsleiding)
Lid: Jacco Janse (teamleider bevers, contactpersoon communicatie)
Vacature: groepsbegeleider/bestuurslid

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Frank van Rotterdam
Penningmeester: Irene van Eijk
Secretaris: Welmoet Rienks
Lid:
Lid:

Groepsraad

De groepsraad is een vergadering op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van de Mr. Bakkergroep wordt besproken. Onderwerpen die de groepsraad aangaan zijn:

  • speltechnisch beleid
  • speltakzaken
  • groepsactiviteiten
  • benoeming stafleden en teamleiders

Aanwezig tijdens de groepsraad zijn de leden van het verenigingsbestuur, stichtingsbestuur en de kaderleden (leidinggevenden).