Groepsraad

De groepsraad is een vergadering op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van de Mr. Bakkergroep wordt besproken. Onderwerpen die de groepsraad aangaan zijn:

  • speltechnisch beleid
  • speltakzaken
  • groepsactiviteiten
  • benoeming stafleden en teamleiders

Aanwezig tijdens de groepsraad zijn de leden van het verenigingsbestuur, stichtingsbestuur en de kaderleden (leidinggevenden).